Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Aktiviteter
Horsens
(ikke offentlig)
Her er du Give  
(ikke offentlig)
Offentlige
Nyhedsbreve
Efterladte
Pårørende
Unge

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)Lukkede arrangementer i Give Kommune

Her finder du de lukkede aktiviteter der er planlagt i Give Kommune inden for selvmordsforebyggelse i forhold til ældre.

Ønsker du at vide mere om baggrunden, så læs artiklen "Et modelprojekt til forebyggelse af ældres selvmord" i det første nyhedsbrev. Du kan klikke dig ind her.De lukkede kurser og arrangementer:

Der er planlagt to forskellige kurser der hver bliver afholdt to gange.

De to kursusrækker for de frivillige er en uge forskudte i forhold til hinanden, så det første forløb begynder den 1. marts, mens det andet har den 8. marts som startdagen .

Også de tværfaglige kurser tager deres begyndelse på disse to dage.

Til alle kurser gælder det, at du skal huske tilmelde dig. Se nærmere under de forskellige kursusbeskrivelser.


Kurser for frivillige

Tværfaglig kurserKursusprogrammer Give

Forebyggelse af selvmord hos ældre.
Hvordan forholder vi os som frivillige?

Sted: Kurset afholdes på ældrecenter Gammelgaard, i Gadbjerg.
Tilmelding: Senest 17. februar 2003 til Give kommune. Birgit skov/Marianne Holm eller på telefon 79711074

Den 1. marts 2003

Selvmord og selvmordsforebyggelse hos ældre
v/ Projektleder Elene Fleischer, Ph.d og Annette Erlangsen, Ph.d-stud.
Hvem er de ældre, der begår selvmord? Nyeste forskning om ældre og selvmord.
Afklaring af begreberne: Hvornår kalder vi det for selvmord, selvmordsforsøg eller et mislykket selvmordsforsøg?
Retten til at tage sit eget liv: Der findes mange holdninger til at tage sit eget liv.
Inden et menneske prøver at begå selvmord, har personen gennemgået forskellige faser. Dette kaldes for en "selvmordsproces". Hvordan genkender vi et menneske, der er i selvmordsprocessen?
Redskaber til at håndtere samtale i forhold til personer med selvmordsadfærd.

kl. 09.00-16.00


Den 4. marts 2003

Tab, kriser og sorgprocessen
v/sygehuspræst Jeanette Boye König
Hvordan kan tab og kriser hos ældre komme til udtryk?
Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at kommunikere/tale i forhold til en sorg kriseramt?
Hvor går grænsen mellem omsorg og overgreb?
Hvordan kan vi yde støtte, uden at vi tager ansvaret fra den ældre?

kl. 09.00-12.00


Den 18. marts 2003

Depressioner hos ældre
v/Elene Fleischer, Ph.d
Hvordan genkendes en depression? Er symptomerne forskellige hos mænd og kvinder?
Hvad betyder det, at være pårørende til et menneske der lider af en depression?
Hvad kan vi, og hvad bør vi gøre?
Hvordan kan vi støtte, uden at vi tager den ældres liv i vores egne hænder, og dermed umyndiggør den ældre? Hvornår er der ligefrem tale om et overgreb?

kl. 09.00 -12.00


Den 26. marts 2003

Ældre og alkohol
v/ Birgit Jensen, Alkoholkonsulent ved Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter og Elene Fleischer, Ph.d
Er der forskel på ældre og yngre menneskers drikkemønster?
Drikker ældre på en anden måde og i givet faldt hvordan?
Hvordan skal vi forholde os til ældres alkoholforbrug?
Vores holdninger til det at drikke og den vanskelige samtale om alkohol-problemer?

kl. 12.300-16.00


Den 31. marts 2003

Livstræthed og livsmæthed
v/ Elene Fleischer, Ph.d
Hvad fortæller rapporten om livstræthed og livsmæthed?
Opfatter det modne menneske døden som en naturlig del af livet?
Hvordan taler vi om døden på en naturlig måde?

kl. 09.00 -12.00


Den 9. april 2003

Tavshedens betydning i vores kommunikation
v/ Elene Fleischer
Tavshed er også en form for kommunikation. Hvilken betydning har den tavse kommunikation?
Kan tavshed bruges eller misbruges i selvmordsforebyggende arbejde?
Eksempler på det tavse (passive) selvmord fra rapporten.
Hvordan tolker vi det, når vi bliver mødt med tavshed fra den ældre?
Hvordan brydes tavsheden?

kl. 09.00 - 12.00


Den 26. april 2003

Familie og pårørende som efterladte
v/ Journalist og forfatter Inger Anneberg.
Om indsatsen i forhold til pårørende og efterladte.
Familie og venner som efterladte.
Hvilke reaktioner er almindelige, når vi bliver efterladt efter et selvmord? Er der forskel på vores reaktioner, hvis det er vores barn, eller en af vores forældre der har begået selvmord?

Kl. 09.00 - 11.45

Plejepersonalet og frivillige hjælpere som efterladt

v/ Anna Knudsen, leder af ForbyggelsesCentret i Odense
Hvordan tager vi omsorg på arbejdspladsen/organisationen?
Hvordan støtter vi en, der er efterladt efter et selvmord?

Handleplaner og samarbejdsrutiner
Nedsættelse af samarbejdsgrupper
v/ Elene Fleischer.

Hvordan kommer vi videre til gavn for os selv og de ældre mennesker, vi arbejder for?
v/ Birthe Pors

12.30 -16.00


Der vil alle dagene blive en vekselvirkning mellem teori, diskussion og gruppearbejde.

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen og den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, samt Sundhedsrådet i Give Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt.

Se:  www.vejleamt.dk eller www.elene.dk, www.selvmordsforebyggelse.dk og www.psykinfo-vejleamt.dk


Til kursusoversigten
Til toppen

Forebyggelse af selvmord hos ældre.
Hvordan forholder vi os som frivillige?

Sted: Kurset afholdes på ældrecenter Gammelgaard, i Gadbjerg.
Tilmelding: Senest 17. februar 2003 til Give kommune. Birgit skov/Marianne Holm eller på telefon 79711074

Den 8. marts 2003

Selvmord og selvmordsforebyggelse hos ældre
v/ Projektleder Elene Fleischer, Ph.d og Annette Erlangsen, Ph.d-stud.
Hvem er de ældre, der begår selvmord? Nyeste forskning om ældre og selvmord.
Afklaring af begreberne: Hvornår kalder vi det for selvmord, selvmordsforsøg eller et mislykket selvmordsforsøg?
Retten til at tage sit eget liv: Der findes mange holdninger til at tage sit eget liv.
Inden et menneske prøver at begå selvmord, har personen gennemgået forskellige faser. Dette kaldes for en "selvmordsproces". Hvordan genkender vi et menneske, der er i selvmordsprocessen?
Redskaber til at håndtere samtale i forhold til personer med selvmordsadfærd.

kl. 09.00-16.00


Den 10. marts 2003

Tab, kriser og sorgprocessen
v/sygehuspræst Jeanette Boye König
Hvordan kan tab og kriser hos ældre komme til udtryk?
Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at kommunikere/tale i forhold til en sorg kriseramt?
Hvor går grænsen mellem omsorg og overgreb?
Hvordan kan vi yde støtte, uden at vi tager ansvaret fra den ældre?

kl. 09.00-12.00


Den 20. marts 2003

Depressioner hos ældre
v/Elene Fleischer, Ph.d
Hvordan genkendes en depression? Er symptomerne forskellige hos mænd og kvinder?
Hvad betyder det, at være pårørende til et menneske der lider af en depression?
Hvad kan vi, og hvad bør vi gøre?
Hvordan kan vi støtte, uden at vi tager den ældres liv i vores egne hænder, og dermed umyndiggør den ældre? Hvornår er der ligefrem tale om et overgreb?

kl. 09.00 -12.00


Den 27. marts 2003

Ældre og alkohol
v/ Birgit Jensen, Alkoholkonsulent ved Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter og Elene Fleischer, Ph.d
Er der forskel på ældre og yngre menneskers drikkemønster?
Drikker ældre på en anden måde og i givet faldt hvordan?
Hvordan skal vi forholde os til ældres alkoholforbrug?
Vores holdninger til det at drikke og den vanskelige samtale om alkohol-problemer?

kl. 09.00-12.00


Den 1. april 2003

Livstræthed og livsmæthed
v/ Elene Fleischer, Ph.d
Hvad fortæller rapporten om livstræthed og livsmæthed?
Opfatter det modne menneske døden som en naturlig del af livet?
Hvordan taler vi om døden på en naturlig måde?

kl. 12.30 -16.00


Den 10. april 2003

Tavshedens betydning i vores kommunikation
v/ Elene Fleischer
Tavshed er også en form for kommunikation. Hvilken betydning har den tavse kommunikation?
Kan tavshed bruges eller misbruges i selvmordsforebyggende arbejde?
Eksempler på det tavse (passive) selvmord fra rapporten.
Hvordan tolker vi det, når vi bliver mødt med tavshed fra den ældre?
Hvordan brydes tavsheden?

kl. 12.30 - 16.00


Den 3. maj 2003

Familie og pårørende som efterladte
v/ Journalist og forfatter Inger Anneberg.
Om indsatsen i forhold til pårørende og efterladte.
Familie og venner som efterladte.
Hvilke reaktioner er almindelige, når vi bliver efterladt efter et selvmord? Er der forskel på vores reaktioner, hvis det er vores barn, eller en af vores forældre der har begået selvmord?

Kl. 09.00 - 11.45

Plejepersonalet og frivillige hjælpere som efterladt

v/ Anna Knudsen, leder af ForbyggelsesCentret i Odense
Hvordan tager vi omsorg på arbejdspladsen/organisationen?
Hvordan støtter vi en, der er efterladt efter et selvmord?

Handleplaner og samarbejdsrutiner
Nedsættelse af samarbejdsgrupper
v/ Elene Fleischer.

Hvordan kommer vi videre til gavn for os selv og de ældre mennesker, vi arbejder for?
v/ Birthe Pors

12.30 -16.00


Der vil alle dagene blive en vekselvirkning mellem teori, diskussion og gruppearbejde.

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen og den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, samt Sundhedsrådet i Give Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt.

Se:  www.vejleamt.dk eller www.elene.dk, www.selvmordsforebyggelse.dk og www.psykinfo-vejleamt.dk


Til kursusoversigten
Til toppen

Forebyggelse af selvmord hos ældre.
Tværfagligt

Sted: Kurserne afholdes på ældrecenter Gammelgaard, i Gadbjerg, Give.
Tilmelding:  senest 17. februar 2003 til Give kommune. Birgit skov/Marianne Holm eller på telefon 79711074

Den 1. marts 2003

Selvmord og selvmordsforebyggelse hos ældre
v. Elene Fleischer, projektleder og Annette Erlangsen, Ph.d-stud.

Hvem er de ældre, der begår selvmord?
v/ Annette Erlangsen, Ph.d-stud.

Begrebsafklaring og holdninger til at tage sit eget liv
Rationelle og irrationelle begrundede holdninger.
v/ Elene Fleischer, projektleder

Selvmordsprocessen, adfærd og kommunikation
v/ Elene Fleischer

Hvordan spørges ind

Samtale i forhold til ældre mennesker med selvmordstanker?
v/ Elene Fleischer

kl. 09.00-16.00


Den 4. marts 2003

Tab, kriser og sorg med vægt på den patologiske sorgproces
v/ gerontopsykolog Lise Bender
Hvordan forebygges patologisk sorg?
Hvor går grænsen mellem omsorg og overgreb?
Hvordan kan vi yde støtte, uden at vi tager ansvaret fra den ældre?

kl. 12.30 - 16.00


Den 18. marts 2003

Depression hos ældre med vægt på de atypiske symptomer v/ gerontopsykiatrisk afd. Else Hvid og Antti Samppa
Sammenhæng mellem medicin og depressioner.
Hvilke problemer er der i behandlingen af ældre?
Hvilke barriere er der i kommunikationen med deprimerede?

12.30 - 16.00


Den 26. marts 2003

Ældre og alkohol v/ Birgit Jensen Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter og Elene Fleischer
Er der forskel på ældre og yngres menneskers drikkemønster?
Hvordan skal vi forholde os til ældres alkoholforbrug?
Vores holdninger til det at drikke og den vanskelige samtale om alkohol-problemer?

kl. 11.00 - 16.00


Den 31. marts 2003

Livstræthed og livsmæthed v/ Elene Fleischer
Hvad fortæller rapporten om livstræthed og livsmæthed?
Opfatter det moderne menneske døden som en naturlig del af livet?
Hvordan taler vi om døden på en naturlig måde? Hvilke faldgruber er der?

kl. 12.30 - 14.30

Værdighed, hvad er det?
v/ Kate Runge, Embedslæge Århus Amt

kl. 14.30 -16.00


Den 9. april 2003

Tavshedens betydning i vores kommunikation v/ Elene Fleischer
Tavshed er også en form for kommunikation. Hvilken betydning har den tavse kommunikation?
Kan tavshed bruges eller misbruges i selvmordsforebyggende arbejde?
Hvordan tolker vi det, når vi bliver mødt med tavshed fra den ældre?
Hvordan bryder vi tavsheden?

kl. 12.30 - 14.30

Spise og drikkevægring
v/ ?
Det passive selvmord eller den naturlige livsafslutning
Det lægelige og sygefaglige ansvar. Hvordan støtte pårørende og nærmeste familie?

kl. 14.45-16.00


Den 26. april 2003

Familie og pårørende som efterladte
v/ Journalist og forfatter Inger Anneberg.
Om indsatsen i forhold til pårørende og efterladte.
Familie og venner som efterladte.
Hvilke reaktioner er almindelige, når vi bliver efterladt efter et selvmord?
Er der forskel på vores reaktioner, hvis det er vores barn eller en af vores forældre, der har begået selvmord?

Kl. 09.00 - 11.45

Plejepersonalet og frivillige hjælpere som efterladt

v/ Anna Knudsen, leder af ForbyggelsesCentret i Odense
Hvordan tager vi omsorg på arbejdspladsen/organisationen?
Hvordan støtter vi en, der er efterladt efter et selvmord?

Handleplaner og samarbejdsrutiner
Nedsættelse af samarbejdsgrupper
v/ Elene Fleischer.

Hvordan kommer vi videre til gavn for os selv og de ældre mennesker, vi arbejder for?
v/ Birthe Pors

12.30 -16.00


Der vil alle dagene blive en vekselvirkning mellem teori, diskussion og gruppearbejde.

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen og den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, samt Sundhedsrådet i Give Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt.

Se:  www.vejleamt.dk eller www.elene.dk, www.selvmordsforebyggelse.dk og www.psykinfo-vejleamt.dk


Til kursusoversigten
Til toppen

Forebyggelse af selvmord hos ældre.
Tværfagligt

Sted: Kurserne afholdes på ældrecenter Gammelgaard, i Gadbjerg, Give.
Tilmelding:  senest 17. februar 2003 til Give kommune. Birgit skov/Marianne Holm eller på telefon 79711074

Den 8. marts 2003

Selvmord og selvmordsforebyggelse hos ældre
v. Elene Fleischer, projektleder og Annette Erlangsen, Ph.d-stud.

Hvem er de ældre, der begår selvmord?
v/ Annette Erlangsen, Ph.d-stud.

Begrebsafklaring og holdninger til at tage sit eget liv
Rationelle og irrationelle begrundede holdninger.
v/ Elene Fleischer, projektleder

Selvmordsprocessen, adfærd og kommunikation
v/ Elene Fleischer

Hvordan spørges ind

Samtale i forhold til ældre mennesker med selvmordstanker?
v/ Elene Fleischer

kl. 09.00-16.00


Den 10. marts 2003

Tab, kriser og sorg med vægt på den patologiske sorgproces
v/ gerontopsykolog Lise Bender
Hvordan forebygges patologisk sorg?
Hvor går grænsen mellem omsorg og overgreb?
Hvordan kan vi yde støtte, uden at vi tager ansvaret fra den ældre?

kl. 12.30 - 16.00


Den 20. marts 2003

Depression hos ældre med vægt på de atypiske symptomer v/ gerontopsykiatrisk afd. Else Hvid og Antti Samppa
Sammenhæng mellem medicin og depressioner.
Hvilke problemer er der i behandlingen af ældre?
Hvilke barriere er der i kommunikationen med deprimerede?

12.30 - 16.00


Den 27. marts 2003

Ældre og alkohol v/ Birgit Jensen Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter og Elene Fleischer
Er der forskel på ældre og yngres menneskers drikkemønster?
Hvordan skal vi forholde os til ældres alkoholforbrug?
Vores holdninger til det at drikke og den vanskelige samtale om alkohol-problemer?

kl. 11.00 - 16.00


Den 1. april 2003

Livstræthed og livsmæthed v/ Elene Fleischer
Hvad fortæller rapporten om livstræthed og livsmæthed?
Opfatter det moderne menneske døden som en naturlig del af livet?
Hvordan taler vi om døden på en naturlig måde? Hvilke faldgruber er der?

kl. 12.30 - 14.30

Værdighed, hvad er det?
v/ Kate Runge, Embedslæge Århus Amt

kl. 14.30 -16.00


Den 10. april 2003

Tavshedens betydning i vores kommunikation v/ Elene Fleischer
Tavshed er også en form for kommunikation. Hvilken betydning har den tavse kommunikation?
Kan tavshed bruges eller misbruges i selvmordsforebyggende arbejde?
Hvordan tolker vi det, når vi bliver mødt med tavshed fra den ældre?
Hvordan bryder vi tavsheden?

kl. 12.30 - 14.30

Spise og drikkevægring
v/ ?
Det passive selvmord eller den naturlige livsafslutning
Det lægelige og sygefaglige ansvar. Hvordan støtte pårørende og nærmeste familie?

kl. 14.45-16.00


Den 3. maj 2003

Familie og pårørende som efterladte
v/ Journalist og forfatter Inger Anneberg.
Om indsatsen i forhold til pårørende og efterladte.
Familie og venner som efterladte.
Hvilke reaktioner er almindelige, når vi bliver efterladt efter et selvmord?
Er der forskel på vores reaktioner, hvis det er vores barn eller en af vores forældre, der har begået selvmord?

Kl. 09.00 - 11.45

Plejepersonalet og frivillige hjælpere som efterladt

v/ Anna Knudsen, leder af ForbyggelsesCentret i Odense
Hvordan tager vi omsorg på arbejdspladsen/organisationen?
Hvordan støtter vi en, der er efterladt efter et selvmord?

Handleplaner og samarbejdsrutiner
Nedsættelse af samarbejdsgrupper
v/ Elene Fleischer.

Hvordan kommer vi videre til gavn for os selv og de ældre mennesker, vi arbejder for?
v/ Birthe Pors

12.30 -16.00


Der vil alle dagene blive en vekselvirkning mellem teori, diskussion og gruppearbejde.

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen og den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, samt Sundhedsrådet i Give Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt.

Se:  www.vejleamt.dk eller www.elene.dk, www.selvmordsforebyggelse.dk og www.psykinfo-vejleamt.dk


Til kursusoversigten
Til toppen

Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"