Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Aktiviteter
Her er du Horsens
(ikke offentlig)
Give  
(ikke offentlig)
Offentlige
Nyhedsbreve
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)Lukkede arrangementer i Horsens Kommune

Her finder du de lukkede aktiviteter der er planlagt i Horsens Kommune inden for selvmordsforebyggelse i forhold til ældre.

Ønsker du at vide mere om baggrunden, så læs artiklen "Et modelprojekt til forebyggelse af ældres selvmord" i det første nyhedsbrev. Du kan klikke dig ind her.De lukkede kurser og arrangementer:Kursusprogrammer Horsens

Forebyggelse af selvmord hos ældre.
Hvordan forholder vi os som professionelle?

20. januar 2003:

Mange ældre begår selvmord. Få griber ind. Hvad gør du, og hvad kan du gøre?
v/ projektleder Elene Fleischer
Introduktion og velkomst.
Faktuel viden om selvmord.
Holdninger og myter til selvmord.
Hvorledes spørge ind til selvmord og dødstanker?

18.30 - 21.30


6. februar 2003:

Sorg og kriser hos ældre. Hvordan kan vi støtte og hjælpe
v/ projektleder Elene Fleischer
Normal sorg- kriseforløb.
Udvikling til patologisk sorg.
Den vanskelige eller tunge samtale, hvad trøster?

kl. 18.30 - 21.30


18. februar 2003:

Depression hos ældre
v/ distriktssygeplejerske Grethe Lauridsen
De forskellige former for depressioner.
Sammenhæng mellem alkohol og depression.
Kommunikationen med deprimerede og ældre med alkoholproblemer.
Hvor går grænsen mellem omsorg og overgreb?

kl. 18.30 - 21.30


6. marts 2003:

Ældre og døden
v/ Sognepræst Anne Marie Vrang og projektleder Elene Fleischer
Ældre og døden.
Holdninger til døden.
Hvorledes turde tale om døden?
Forskellige udtryksformer for dødsangst.

kl. 18.30 - 21.30


18. marts 2003:

Hvordan tage vi vare på os selv og hinanden?
v/ projektleder Elene Fleischer
Egen- og kollegaomsorg.
Rutiner og handleplaner.
Hvordan vedligeholdes den viden og de kompetencer, der er opnået?

kl. 18.30 - 21.30


Målgruppe: Personale i distrikterne i Horsens. (max 50 deltagere) Social- og sundhedsassistenter og social og sundhedsplejer i distrikt Syd har fortrinsret.

Sted:Alle arrangementerne foregår på Præsthøjgård i spisestuen, Ternevej 66, Horsens.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig og kan ske ved at ringe til Sundhedscenter Syds sekretariat tlf.: 76 29 37 43 eller 75 64 47 11 senest den 14. januar 2003.

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen se: www.vejleamt.dk eller www.elene.dk samt Den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, se www.selvmordsforebyggelse.dk. Der er ligeledes et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt. Se: www.psykinfo-vejleamt.dk


Til toppen

Selvmord og selvmordsforebyggelse. Mange ældre begår selvmord. Få griber ind. Hvad gør du, og hvad kan du gøre?
Kurserne varer den 11. - 13. marts. Afslutning og opsamling er planlagt den 19. maj.

11. marts 2003:

Velkomst og introduktion herunder introduktion af opmærksomhedspunkter
v/ Birthe Vilstrup og Elene Fleischer, projektleder

09.00 - 09.45

Begrebsafklaring og holdninger til at tage sit eget liv
rationelle og irrationelle begrundede holdninger.
v/ Elene Fleischer

10.00 - 11.45

Frokost

11.45 - 12.30

Hvem er de ældre, der begår selvmord?
v/ Annette Erlangsen, Ph.d-stud.

12.30 - 14.30

Selvmordsprocessen, adfærd og kommunikation
v/ Elene Fleischer

14.30 -16.00


12. marts 2003:

Tab, kriser og sorg hos ældre
med vægt på den patologiske sorgproces.
Hvordan forebygges patologisk sorg? Hvilken kommunikation bør anvendes i forhold til en sorg/kriseramt?
v/ gerontopsykolog Lise Bender, Gerontopsykologisk afd. Risskov

09.00-11.45

Frokost

11.45 -12.30

Ældre og depression
Depression hos ældre med vægt på de atypiske symptomer.
Hvilke problemer er der i behandlingen af ældre med depression?
Hvilke barriere er der i kommunikationen med deprimerede?
v/ Gerontopsyk. Jesper Skau og Grethe Lauridsen

12.30 -14.30

Spise- og drikkevægring (det passive selvmord eller den naturlige livsafslutning)
Det lægelige og sygefaglige ansvar
v/ Irma Calonius, praktiserende læge

14.30 - 15.30

Opmærksomhedspunkter
v/ Elene Fleischer

15.30 - 16.00


13. marts 2003:

Indsatsen i forhold til pårørende og efterladte familiemedlemmer eller omsorgspersoner
Hvordan forebygges selvmord og udbrændthed?
Familie og venner som efterladte.
Sorgen ved selvmord.
Hvad kan efterladte lære professionelle?
v/ Inger Anneberg, Journalist og forfatter til bogen: Sorgen ved selvmord.

Fagpersoner som efterladte
v/ Elene Fleischer

09.00-11.45

Frokost

11.45 - 12.30

Den tunge eller vanskelige samtale, tavshedens betydning
v/ Elene Fleischer

12.45 - 14.15

Handleplaner og samarbejdsrutiner internt og eksternt
Samarbejdsrelationer i fremtiden
v/ Elene Fleischer

14.30 - 16.00


19. maj 2003

Afslutning og input til temaeftermiddagen 19. maj
v/ Birthe Vilstrup og Elene Fleischer

Med baggrund i handleplaner, som udarbejdes i forbindelse med 3 dages kurset, vil der være opsamling af erfaringerne fra mellemfasen. Program udformes og tilsendes på et senere tidspunkt.

13.00-16.00


Der vil alle dagene blive en vekselvirkning mellem teori, diskussion og gruppearbejde.

Målgruppe: Læger, præster, sygeplejersker, visitatorer, socialrådgivere/formidlere, terapeuter og forebyggende medarbejdere i Horsens kommune.

Sted: Horsens Uddannelsescenter, Holmboes Alle' 2, 8700 Horsens. tlf.: 76 25 02 75

Arrangementet er støttet af Vejle Amt, Sundhedsfremme og sygesikringsafdelingen se: www.vejleamt.dk eller www.fleischer.elene.dk. Den nationale Handleplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, se www.selvmordsforebyggelse.dk. Der er et godt samarbejde med depressionskampagnen i Vejle Amt. Se: www.psykinfo-vejleamt.dk


Til toppen

Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"